PROMENADA V PORTOROŽU

idejna zasnova in končna rešitev

Turistično podobo Portoroža sestavlja sklop hotelov in naselja na eni strani in priobalnega pasu s plažo in gostinskimi objekti na drugi strani. Oba dela razmejuje dvosmerna cesta s pločnikom in obojestranskim parkiranjem. Naročnikova želja je bila urediti promenado, ki bi obogatela turistično podobo kraja in povezala hotelski del s priobalnim gostinskim delom in plažo. Postala bi mesto srečevanja, druženja, sprehodov.

Prostor promenade smo očistili odvečnih elementov. Odstranili smo betonsko ograjo, ki je razmejevala obalo in cesto, in s tem dosegli vizualno povezavo promenade z morjem in plažo. Prostor promenade smo razširili z ukinitvijo ene linije parkirnih obcestnih prostorov, kar nam je omogočilo uvedbo kolesarske poti.

Vizitka projekta:

Lokacija: Portorož, Slovenija

Arhitektura: Anže Zalaznik, Marko Apollonio

Površina: 7300 m2

Projektiranje/gradnja: 2009/2009

Zaradi bližajoče se turistične sezone je bilo potrebno projekt izvesti v treh mesecih, kar je narekovalo tehnične rešitve in način izvedbe promenade. Oblikovali smo zanimiv vzorec elipsastih kolobarjev, ki ga je mogoče aplicirati na vse elemente zunanje ureditve. V tej obliki smo zasnovali manjše in večje betonske klopi, stojala za kolesa, korita za zelenje, odprtine za obstoječa drevesa, robnike…

Za nas je največji dosežek preprostost posega, ki ustvarja večjo odprtost in povezanost prostora, ki domačinom in obiskovalcem ponuja nov prostor druženja in aktivnosti.

IDEJNE SKICE

idejna zasnova in končna rešitev